Ali, F., Wang, M., Ali, I., & ALi, S. T. (2020). Does Demutualization Spur Liquidity?. SEISENSE Journal of Management, 3(1), 15-26. https://doi.org/10.33215/sjom.v3i1.278